آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 18,238
موضوع‌ها: 1,664
اعضا: 5,289
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 18/89
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/72
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 5/48
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3/45
تعداد موضوعات هر عضو: 0/31
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 9/96
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: sagaryadav
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 7/2%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: SAHEL (با 16 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 2018 (با 2,480 ارسال , 85 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mozhgan (21 معرفی)
محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (382 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (325 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (263 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (221 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (119 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (97 پاسخ)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (87 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (85 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (204,084 بازدید)
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (150,315 بازدید)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (113,792 بازدید)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (49,570 بازدید)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (41,408 بازدید)
« نقد و بررسی سریال طرح اولیه | Sketch » ( قسمت آخر) (38,765 بازدید)
« موزیک ویدئوی سریال با زیرنویس فارسی » (38,411 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (35,878 بازدید)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (30,166 بازدید)
« نقد و بررسی سریال تو هم انسانی؟ | ?Are You Human Too » ( قسمت اخر) (29,869 بازدید)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (28,585 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زمزمه | Whisper » ( قسمت آخر) (28,448 بازدید)
« نقد و بررسی سریال ماشين تحرير شيكاگو | Chicago Typewriter » ( قسمت آخر) (28,086 بازدید)
« نقد و بررسی سریال | Ruler: Master of the Mask با انکود اختصاصی » ( قسمت آخر ) (27,448 بازدید)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (27,439 بازدید)
جستجو
جستجوی گوگل