آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 20,978
موضوع‌ها: 1,926
اعضا: 6,382
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 16/67
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/53
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 5/07
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3/29
تعداد موضوعات هر عضو: 0/3
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 9/89
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: rznegrr
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 6/82%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: SAHEL (با 4 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 2018 (با 2,482 ارسال , 85 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mozhgan (21 معرفی)
محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (382 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (325 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (263 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (221 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (119 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (97 پاسخ)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (87 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (85 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (323,262 بازدید)
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (320,713 بازدید)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (207,802 بازدید)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (158,143 بازدید)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (81,580 بازدید)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (77,445 بازدید)
« موزیک ویدئوی سریال با زیرنویس فارسی » (71,746 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (70,246 بازدید)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (69,159 بازدید)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (62,562 بازدید)
« نقد و بررسی سریال طرح اولیه | Sketch » ( قسمت آخر) (60,864 بازدید)
« نقد و بررسی سریال تو هم انسانی؟ | ?Are You Human Too » ( قسمت اخر) (56,249 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زمان | Time » ( قسمت اخر) (51,228 بازدید)
« نقد و بررسي سريال برو برو ماهی مرکب | Go Go Squid » ( قسمت 41||41 ) (47,280 بازدید)
« نقد و بررسی سریال ماشين تحرير شيكاگو | Chicago Typewriter » ( قسمت آخر) (46,460 بازدید)
جستجو
جستجوی گوگل