آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 22,417
موضوع‌ها: 2,064
اعضا: 7,406
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 15/14
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/39
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 5
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3/03
تعداد موضوعات هر عضو: 0/28
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 9/86
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Meryo
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 5/98%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Kingphoenix (با 2 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 2018 (با 2,484 ارسال , 85 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mozhgan (21 معرفی)
محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (382 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (325 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (263 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (222 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (119 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (97 پاسخ)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (87 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (85 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (450,778 بازدید)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (422,312 بازدید)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (280,204 بازدید)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (243,559 بازدید)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (115,832 بازدید)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (114,173 بازدید)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (99,391 بازدید)
« موزیک ویدئوی سریال با زیرنویس فارسی » (98,325 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (97,009 بازدید)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (89,963 بازدید)
« نقد و بررسی سریال طرح اولیه | Sketch » ( قسمت آخر) (78,025 بازدید)
« نقد و بررسی سریال تو هم انسانی؟ | ?Are You Human Too » ( قسمت اخر) (76,944 بازدید)
« نقد و بررسي سريال برو برو ماهی مرکب | Go Go Squid » ( قسمت 41||41 ) (75,060 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زمان | Time » ( قسمت اخر) (72,426 بازدید)
« نقد و بررسی سریال ماشين تحرير شيكاگو | Chicago Typewriter » ( قسمت آخر) (60,977 بازدید)
جستجو
جستجوی گوگل